Hoe hou je grip op je personeelsplanning bij verzuim?

In een leidinggevende rol heb je vaak verschillende taken en verantwoordelijkheden. En misschien wel het belangrijkste is zorgen dat het werk gedaan kan worden, zodat de benodigde productie gehaald kan worden. Daar wil ik in dit stuk graag op ingaan. En dan ook op het effect dat verzuim hier op heeft.

Naar mijn mening neemt de werkgever namelijk iemand aan om productie te leveren. Dat klinkt misschien kil en zakelijk, maar onder aan de streep gaat het daar wel om. Voor de volledigheid: dat je daarbij oprecht aandacht hebt, met menselijke maat afwegingen maakt, fatsoenlijk met elkaar omgaat en voldoet aan wettelijke criteria als privacy en Arbowet zijn voor mij vanzelfsprekend.

In de ideale wereld zou je alles onder controle hebben en kost verzuim geen tijd. De werkelijkheid is anders. Het meeste gaat goed en het zijn die paar situaties die veel tijd, aandacht en energie kosten. Die momenten wanneer ondersteuning door een arbodienst het verschil maakt.

‘Wanneer kom je weer terug?’

Ik merk dat bij vaak langer lopende verzuimdossiers onvoldoende grip en regie bij leidinggevenden is. Dit is zeker geen verwijt aan de leidinggevenden. Sterker nog: ik hoop dat je niet zoveel lang verzuimers hebt dat je er genoeg ervaring in krijgt. Het speelt vaak wel bij de dossiers waarbij we gevraagd worden om te ondersteunen.

Grip krijgen op je personele capaciteit en regie nemen in je dossier doe je door het simpel te houden. Volgens mij wil je bij verzuim hetzelfde weten als wanneer je collega verlof aanvraagt: ‘Wanneer kom je weer terug?’. Bij verzuim ligt het genuanceerder en uiteindelijk wil je antwoord op de vraag: wanneer is je collega weer aanwezig en beschikbaar voor werk? Met het antwoord op die vraag kan je rekeninghouden met het maken van je rooster of planning. Als werkgever mag je deze vraag eigenlijk niet direct stellen, wel mag je aan je medewerker vragen wat hij/ zij nodig heeft om het werk weer te hervatten.

Duidelijkheid leidt tot concrete afspraken

De vraag op zich is eigenlijk simpel. De vraag durven stellen blijkt rondom verzuim vaak ingewikkeld. Juist omdat deze zo plat overkomt. Naar mijn mening mag het juíst om die duidelijke vraag gaan. Een arbeidsrelatie is gebaseerd op vertrouwen, fatsoen en menselijke maat. Om je werk als leidinggevende goed te kunnen doen moet je een inschatting kunnen maken wanneer iemand er weer is. Geef dat ook aan als reden waarom je deze vraag stelt. Een vraag zonder ondertoon, geen dubbele agenda of wat dan ook. Dat het antwoord juist voor beide partijen tot duidelijkheid en concrete afspraken leidt. Volgens mij wordt niemand daar slechter van.

Even terug naar het kille zakelijke deel. De vraag appelleert ook aan de afspraak die je samen hebt gemaakt in het arbeidscontract dat je er alles aan doet om beschikbaar te zijn voor werk of te herstellen. Dat er tegenover dat werk een vergoeding staat wat we salaris noemen. Met andere woorden: je mag dus echt wel verwachten dat je collega zich ook inspant om duidelijkheid te kunnen geven wanneer hij of zij er zelf weer verwacht te zijn.

Je bent leidinggevende,
geen dokter of expert WvP

Dan zoom ik nu in op de aanleiding van de vraag. Mij valt op dat bij langdurig en complex verzuim de leidinggevende vaak in de medische discussie beland. En nog veel vaker in de bijbehorende gevolgen van verzuim voor de wet verbetering poortwachter (WvP).

Ingewikkelde materie waarvan veel leidinggevenden zeggen:

‘Daar heb ik geen verstand van’.

Een terechte opmerking. Dat je er geen verstand van hebt, ontslaat je echter niet van je verantwoordelijkheid als leidinggevende.

 Jouw verantwoordelijkheid is niet de hele wet verbetering poortwachter te snappen en toe te passen en al helemaal (plat gezegd) geen doktertje spelen. Je bent en blijft wel verantwoordelijk voor je medewerkers en je taak om je productie te halen.

Nota bene de huidige Europees vastgestelde privacy wetgeving in combinatie met de Nederlandse arbowet, maken het volgen en communiceren over verzuim tussen arbodienst, werkgever en werknemer wel ontzettend ingewikkeld. Het vraagt om steeds meer ervaring en deskundigheid om dit adequaat en met resultaat uit te voeren.

Hart en hard gaan namelijk prima samen.

Veel succes in de samenwerking. Leidinggeven is gewoonweg heel leuk werk. Wil je een keer sparren over verzuim vraagstukken laat het ons weten, we delen graag onze kennis.

Roel Swijnenburg

Eigenaar LENGG