In balans blijven is hard werken

Het woord balans wordt in verschillende vormen gebruikt. Denk aan balans vinden tussen werk en privé of tussen belasting en belastbaarheid. Sommige mensen duiden balans als iets tegenhouden, of juist iets op kunnen vangen.

Naar mijn mening is balans het vermogen om mee te bewegen en terug te veren naar je midden. Als ik over balans nadenk, dan resoneert er een zin in mijn hoofd: “Het gaat om bewust (worden) en bewust doen.”

Balans tussen werk en privé

Als ondernemer is de balans tussen werk en privé voor mij vaak een uitdaging. Met de passie die ik heb voor mijn werk, stel ik vaak (onbewust) het belang van werk voorop. Dat ontstaat vanuit de combinatie van verantwoordelijk zijn voor het bedrijf en vooral veel plezier hebben in mijn werk. Aan de privé kant zijn mijn gezin, familie en vrienden voor mijn balans van groot belang. Om die reden maak ik, ondanks alle afleiding vanuit werk, in mijn privéleven bewuste keuzes waardoor ruimte ontstaat om kwalitatief tijd in mijn gezin, familie en vrienden te steken.

Balans in mijn gezondheid

Met alle werkdruk en verantwoordelijkheid vind ik de zorg voor mijzelf nog het moeilijkst. Ondanks dat ik dat vaak lacherig ontken, ervaar ik dat het heel moeilijk is om te doseren in eten en het sporten te continueren. Ik heb het geluk dat ik ondanks beperkt (lees: veel te weinig) ‘zelfonderhoud’, eigenlijk bijna nooit klachten ervaar of mentaal verkramp. Vroeger toen ik nog niet zo grijs, kaal en te zwaar was, verkondigde ik altijd dat mijn gedrag niet destructief was. Dat is helaas niet waar. Ik moet veel meer voor mezelf gaan zorgen; dat is beter voor mijzelf en mijn omgeving. Ook al ben ik me hier bewust van, ik gedraag me er (nog) niet naar.

Geef aandacht aan je bewustzijn

Dagelijks spelen ‘bewust worden van’ en ‘bewust kiezen voor’ een belangrijke rol in het leven. Soms beweeg je boven de streep en soms beweeg je onder de streep ; maar uiteindelijk altijd weer langs het midden. Jezelf beter of slechter voelen hoort bij de dynamiek van het leven. Geef dus bewust aandacht aan datgene wat je belangrijk vindt in je werk en leven. Je kunt er dan zelf voor kiezen om je gedrag of handelen aan te passen zodat je elke keer weer terugveert naar het midden.

Balans is een dynamisch geheel. Je krijgt het zeker niet cadeau. Het herkennen, vinden en houden van je balans is hard werken.

Roel Swijnenburg

Eigenaar LENGG