Ziekteverzuim binnen uw bedrijf aanpakken?

Het kán echt: gezonde, gemotiveerde medewerkers. Met een hoge productiviteit en een laag ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Het kan, maar het gaat niet vanzelf. LENGG helpt het ziekteverzuim binnen uw bedrijf aan te pakken. Hoe? Wij zien preventie, arbo, revalidatie en re-integratie als één geheel: een investering aan de voorkant voorkomt hoge kosten aan de achterkant. Onze aanpak heeft impact.

Een integrale aanpak betekent dat we ieders belangen wegen. En dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent: De werkgever investeert in de randvoorwaarden, de werknemer doet er alles aan om gezond te zijn (en geeft op tijd aan als het níet goed gaat), onze professionals zijn eerlijk en denken in oplossingen. Ze kijken ook buiten de kaders.

0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

Arbo & preventie

Grip op ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Daar streef je naar, in de wetenschap dat het nooit helemaal zal verdwijnen. In een gezonde organisatie is het verzuim laag en de productiviteit hoog. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Grip op langdurig ziekteverzuim binnen uw bedrijf

Revalidatie

LENGG heeft het lef om revalidatie anders aan te pakken, integraal en creatief. Resultaat: 94,3% van onze cliënten revalideert succesvol. Integraal betekent dat we verzuim vanuit meerdere hoeken tegelijk benaderen.

Re-integratie

Meteen als een medewerker ziek wordt, moet je als werkgever denken aan diens re-integratie. Overdreven? Bij verzuim hebben zowel de werkgever als werknemer verplichtingen. En die beginnen al in de eerste week.

Wanneer kan mijn medewerker
weer aan het werk?

De arbowet en privacywetgeving staan soms op gespannen voet. Dat maakt het lastig om je zieke medewerker goed te volgen. LENGG zoekt het verhaal áchter verzuimcijfers en helpt ze terug te brengen. LENGG brengt gezondheidsrisico’s in kaart, op organisatorisch en persoonlijk niveau. Fysiek en mentaal. Zo krijgen we grip op gezondheid en productiviteit.

Integraal betekent ook dat we verzuim vanuit meerdere hoeken tegelijk benaderen. We willen het waarom weten, dan pas het hoe en wat. Dat leidt tot onverwachte, creatieve oplossingen. Als verzekerde zorg te lang duurt of ontoereikend is, schakelen we onze eigen zorgverleners in.

Met onze revalidatiecentra heeft LENGG 20 jaar ervaring in resultaatgerichte bedrijfszorg. En is herstel niet haalbaar, dan begeleiden we de medewerker naar een toekomst buiten het bedrijf.

Veel dienstverleners in de bedrijfszorg vertellen je de regels, wij helpen je het probleem te voorkomen en desnoods op te lossen. Wij geven antwoord op de vraag: Wanneer kan je medewerker weer aan het werk? In de oude functie, in een nieuwe of bij een andere werkgever. LENGG inschakelen, is een investering die rendeert.