Interdisciplinaire begeleiding

Bij complex, samengesteld en vaak langdurig verzuim bieden we integrale begeleiding vanuit meerdere disciplines. Alles is erop gericht de medewerker te behouden voor diens huidige functie. De begeleiding begint met een diagnosefase. Met een team van professionals -zoals een (para)medicus, een gedragswetenschapper en een arbeids- of organisatiedeskundige- achterhalen we de aanleiding voor ontstane problemen. Daarna formuleren we de oplossingsrichting.

In de revalidatiefase werken we aan de oorzaak van de klachten. Die willen we zo beïnvloeden, dat de cliënt weer aan de slag kan. Doel is: herstel van het functioneren. De duur, intensiteit en aandachtsgebieden van deze fase verschillen per persoon. Onze behandeling is altijd maatwerk en bestaat uit een combinatie van fysieke training, psychische begeleiding en groepscoaching.

Is het huidige
beleid
?

Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder.

Expertisegesprek

Een expertisegesprek kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever treedt een LENGG-consultant in gesprek met de cliënt.

Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld.