Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld. LENGG is de bemiddelaar die zorgt voor grip op het dossier en heldere afspraken over herstel en werkhervatting. Alles wat daarvoor nodig is, komt samen in onze Werkgeversmodule: een uitgebreide intake door een arbeids- & organisatiecoach, individuele begeleiding, hervattingsgesprekken met werkgever en werknemer en (schriftelijke) rapportage van de voortgang.

LENGG richt de revalidatie op de medewerker zelf, maar we hebben zeker ook aandacht voor het verband tussen gezondheid en functioneren én het effect op de relatie met de werkgever. We begeleiden, adviseren en prikkelen mensen vanuit persoonlijke betrokkenheid.

De Werkgeversmodule kan ook worden ingezet als aanvulling op een revalidatietraject bij Revalidatiecentrum Drechtsteden of Haaglanden.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder.

Begeleiding

Bij complex, samengesteld en vaak langdurig verzuim bieden we integrale begeleiding vanuit meerdere disciplines. Alles is erop gericht de medewerker te behouden voor diens huidige functie.

Expertisegesprek

Een expertisegesprek kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever treedt een LENGG-consultant in gesprek met de cliënt.