Tweede spoor

Een langdurig zieke medewerker re-integreert in eerste instantie in de eigen of aangepaste functie bij de huidige werkgever. Als dit niet mogelijk is, kijken we naar re-integratie bij een andere werkgever. Dit noemen we het tweede spoor.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je medewerker naar ander werk buiten de organisatie te begeleiden als terugkeer in de eigen organisatie niet mogelijk is. Je bent verplicht om uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie een re-integratie tweede spoor traject op te starten. Bij LENGG brengen we met de medewerker zijn of haar vaardigheden, kwaliteiten en competenties in kaart.

Hierbij gaat LENGG deskundig en zorgvuldig te werk.

We kijken naar wat iemand nog wél kan en zijn realistisch naar de medewerker en werkgever over de uitkomst. Na een persoonlijk intakegesprek met de medewerker volgt een concrete trajectbeschrijving. Tijdens het traject wordt de voortgang, de werkwijze en de samenwerking regelmatig geëvalueerd. We maken heldere afspraken over de duur van het traject. Een adequaat tweede spoor traject duurt over het algemeen zes maanden.

Een traject kan bestaan uit verschillende onderdelen afgesteld op de kandidaat en zijn of haar behoeftes:

  • Loopbaanoriëntatie
  • Eén op één begeleiding door een vaste re-integratie adviseur
  • Sollicitatietraining
  • Verkenning van de arbeidsmarkt
  • Jobhunting
  • Scholing of omscholing
  • Stages of proefplaatsingen
  • Elke zes weken een voortgangrapportage
  • Nazorg

Wij stellen samen met de medewerker een persoon- en zoekprofiel op.

In het persoonsprofiel worden de opleiding, werkervaring en vaardigheden van de medewerker in kaart gebracht. Ook kijken we naar de ambities, wensen en voorkeuren van de medewerker. Dit is de uitgangspositie voor het vinden, verkrijgen en behouden van een baan. Op basis van het persoonsprofiel en de arbeidsmogelijkheden van de medewerker, kijken we naar de huidige arbeidsmarkt en de arbeids-, verwervings- en hervattingsmogelijkheden die hier te vinden zijn.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Outplacement

Afscheid nemen van een medewerker is nooit leuk. Maar je kunt het wel zorgvuldig, professioneel en respectvol aanpakken.

Loopbaanadvies

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers vraagt aandacht. Op gezette tijden is daarom loopbaancoaching essentieel.

Haalbaarheidsonderzoek

Als de bedrijfsarts twijfels heeft over de belastbaarheid van de werknemer, of als er weinig kansen zijn op de arbeidsmarkt, kun je de haalbaarheid van een Tweedespoor-traject onderzoeken.