Outplacement

Het afscheid nemen van een medewerker of het verliezen van je baan kan veel impact hebben. Dit afscheid komt als een outplacementtraject wordt ingezet. Doorgaans wordt dit ingezet als er sprake is van een reorganisatie of veranderende bedrijfsomstandigheden die leiden tot het ontslag van een medewerker. Je wilt als werkgever ervoor zorgen dat de uitdiensttreding zorgvuldig, professioneel en respectvol wordt aangepakt. LENGG helpt jou én je medewerker hierbij.

Bij outplacement begeleiden we je medewerker die te maken krijgt met (dreigend) ontslag naar een nieuwe baan. Door je medewerker goed te ondersteunen krijgt hij of zij de regie op de eigen loopbaan terug. Naast de onzekerheid waar een medewerker tijdens dit traject mee te maken heeft, is er ook hoop. We helpen je medewerker een overstap te maken naar een andere nieuwe uitdaging. Een outplacementtraject bij ons altijd maatwerk. Per situatie bekijken we wat een medewerker nodig heeft.

Hoe ziet een LENGG outplacementtraject eruit?

Het traject begint met een intakegesprek. Het is belangrijk dat er een klik ontstaat tussen de loopbaanadviseur en medewerker. We brengen de mogelijkheden en verwachtingen in kaart en onderzoeken welke begeleiding passend is. Na het intakegesprek wordt een begeleidingsplan opgezet, met als doel het vinden van een nieuwe baan.

De inzet van een outplacementtraject brengt veel emoties met zich mee. We hebben hier aandacht en tijd voor. Het is belangrijk dat deze gevoelens eerst een plek krijgen, voordat we vooruit gaan kijken.

Als je medewerker het ontslag op een goede manier heeft kunnen verwerken, is naar de toekomst kijken een eenvoudigere stap. We gaan aan de slag met de kwaliteiten, competenties en wensen zijn van de kandidaat.

Essentiële vragen die hierbij komen kijken zijn:
‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’.

Zodra het eigen toekomstbeeld van de kandidaat helder is, gaan we op zoek naar nieuw werk en begint het solliciteren. Naast de sollicitatietraining helpen we je medewerker ook om te gaan in een wellicht nieuwe arbeidsmarkt. LENGG heeft hierbij een begeleidende en adviserende rol, maar de kandidaat neemt hierin de regie.

Als laatste bieden we nazorg. Nadat kandidaten een nieuwe baan hebben gevonden, houden we gedurende een korte periode de vinger op de pols om te kijken hoe de kandidaat vaart in de nieuwe organisatie. Een positief traject is in ieders voordeel. De medewerker ziet perspectief, de werkgever heeft een goed imago en de zittende medewerkers houden vertrouwen.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Loopbaanadvies

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers vraagt aandacht. Op gezette tijden is daarom loopbaancoaching essentieel.

Tweede spoor

Als een medewerker niet kan terugkeren in de organisatie, moet je zorgen voor begeleiding naar ander werk, buiten de organisatie. Dat is het Tweede spoor.

Haalbaarheidsonderzoek

Als de bedrijfsarts twijfels heeft over de belastbaarheid van de werknemer, of als er weinig kansen zijn op de arbeidsmarkt, kun je de haalbaarheid van een Tweedespoor-traject onderzoeken.