Ziekteverzuimbegeleiding

Verzuim zou nauwelijks tijd of energie moeten kosten. Je hebt je handen al vol aan de mensen die wél werken. Veel dienstverleners in de (bedrijfs)zorg vertellen je de regels, wij helpen je het probleem te voorkomen en desnoods op te lossen. Dát is gezondheidsmanagement. Wanneer kan je medewerker weer aan het werk? In de oude functie, in een nieuwe of bij een andere werkgever? LENGG is een investering die rendeert. Lees hieronder verder over onze arbodiensten.

Gezondheidsmanagement is de kern van onze arbodienstverlening. Omdat dit veel vlakken van de bedrijfsvoering raakt en het nodige commitment vraagt, sluiten wij contracten van minimaal drie jaar. Dan weten we dat we écht waarde kunnen toevoegen.

Onze professionals verbinden de menselijke kant van verzuim met bedrijfskundige en wettelijke belangen. LENGG ziet preventie, arbo, revalidatie en re-integratie als één geheel: een investering aan de voorkant voorkomt hoge kosten aan de achterkant. Naast analyse en onderzoek op organisatieniveau, ondersteunen wij opdrachtgevers bij de inrichting en dagelijkse uitvoering van gezondheidsmanagement: Wij analyseren verzuim, geven specialistisch advies bij dossiers en bieden full servicearbodiensten.

Bij verzuim tot 104 weken is de overheid (het UWV) duidelijk over wat er van u verwacht wordt. In deze periode ligt onze focus op de cruciale vraag: Wanneer kan de medewerker terugkeren? Bij voorkeur op dezelfde plek, maar soms is een andere werkgever een betere oplossing. Ook na die 2 jaar blijf je (mede)verantwoordelijk voor de begeleiding van een zieke medewerker, dus ook na een beoordeling van het UWV. Onze specialisten werken intensief samen om de schadelast te beperken.

Een verzuimdossier kan erg uitdagend zijn. Soms ligt de terugkeer van de medewerker niet voor de hand. Soms is het al een flinke kluif om aan de verplichtingen van het UWV te voldoen.

Voor onze registercasemanagers en dossierspecialisten is het dagelijks werk. Zij lossen de meest complexe dossiers op, eventueel in samenwerking met je eigen arbodienst.

Taakdelegatie en supervisie:

 

Bij LENGG Arbo wordt de preventieve- & verzuimbegeleiding uitgevoerd door een medisch team onder leiding van de bedrijfsarts. Dat betekent dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is, echter draagt hij een aantal van zijn taken over middels supervisie of taakdelegatie. In de uitnodigingen die wij versturen wordt duidelijk gecommuniceerd welke functionaris het spreekuur verzorgt.

We werken binnen de supervisie en taakdelegatie conform de richtlijnen van de NVAB Standpunt Delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie (NVAB, april 2022). De werkwijze bij Supervisie en Taak-delegatie is geborgd in ons gecertificeerde managementsysteem conform ISO 9001/ certificeringsrichtlijn arbodiensten). Onze werkwijze wordt zowel intern als extern (DNV) periodiek geauditeerd.

Hieronder een korte beschrijving van de rol van de diverse functionarissen binnen onze organisatie.

 • De Casemanager (CM):
  De eerste contactpersoon is over het algemeen de casemanager vanuit LENGG. De casemanager begeleidt de werkgever en de medewerker en ondersteunt hen in het verzuimproces. De casemanager ondersteunt bij alle wettelijke verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Indien nodig kan de casemanager aansluiten bij gesprekken rondom de verzuimbegeleiding. De rol van de casemanager is dus niet medisch maar gericht op de begeleiding van het proces.
 • De Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB):
  De POB-er werkt onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De POB-er is bevoegd om bij de medewerker een anamnese af te nemen. Via een gesprek verzamelt de POB (medische) informatie die van invloed kan zijn op het re-integratietraject. Op basis hiervan wordt een advies geformuleerd.
 • De Arboverpleegkundige (AVK):
  De AVK is één van de medisch professionals in ons medisch team. De Arboverpleegkundigen hebben een BIG-registratie, wat maakt dat zij verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor hun beroepsuitoefening. De AVK werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Taken die de AVK uitvoert zijn onder andere het houden van spreekuren, het voorbereiden van re-integratieadviezen en het opstellen van de probleemanalyse.
 • De Arbo arts (CM):
  De Arbo-arts (zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts – aios bedrijfsgeneeskunde – als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts – anios) mag bijna alle taken van de bedrijfsarts uitvoeren onder strikte begeleiding en toezicht van de bedrijfsarts. Deze begeleiding en toezicht noemen we supervisie. Op basis van kennis en ervaring wordt door de bedrijfsarts het bekwaamheidsniveau vastgesteld van de arts en daarop wordt bepaald hoe de supervisie wordt vormgegeven. Dit wordt vastgelegd in een supervisie overeenkomst. De supervisor beoordeeld stelselmatig de dossiers van de arts en verzorgt coaching en opleiding.
 • Bedrijfsarts
  De bedrijfsarts is eindverantwoordelijk voor de medische begeleiding van de medewerker. De bedrijfsarts is betrokken bij ieder dossier, hij bepaalt welke medisch professional de begeleiding van een medewerker op kan pakken. In enkele situaties (stagnatie, forse medische veranderingen) kan de bedrijfsarts besluiten om de begeleiding (tijdelijk) naar zich toe te trekken.
0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

Preventief Medisch
Onderzoek (PMO)

Vitaal, bewust, verantwoord, gezond. Het zijn termen die voortdurend opduiken. Maar wat betekenen ze werkelijk? En hoe scoort je organisatie op die terreinen?

Werkplek
onderzoek

Fysieke klachten die gerelateerd zijn aan de werkplek, wil je altijd voorkomen. Dat is gezonder, veel voordeliger en bovendien een kleine moeite.

Arbeidsdeskundig
onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid geven als een werknemer (langdurig) ziek is. Is een terugkeer haalbaar?