Risico Inventarisatie & Evaluatie

Werk brengt altijd risico’s met zich mee. Het is van belang dat je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen je organisatie zoveel mogelijk beperkt. Om werknemers te beschermen is in de Arbowet vastgelegd dat ieder bedrijf met personeel de risico’s moet inventariseren en minimaliseren. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E) is een instrument dat hierbij helpt.

Met een RI&E breng je de risico’s van jouw organisatie in kaart en met behulp van een plan van aanpak verklein je de risico’s. De RI&E is een essentieel middel die zorgt voor een lager verzuim, hogere productiviteit en positieve medewerkers. Dit is een kleine investering ten opzichte van de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Zie je op tegen het maken en uitvoeren van een RI&E? Wij helpen je hiermee. Hoe doen we dit? Je kunt ervoor kiezen om de RI&E volledig door onze kerndeskundige te laten uitvoeren. Ook kun je ervoor kiezen om de RI&E zelf uit te voeren en dit door onze kerndeskundige te laten toetsen.

Tijdens het uitvoeren van een RI&E komt de preventiemedewerker in beeld. Als werkgever ben je verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Deze preventiemedewerker zorgt voor een bevordering van de veiligheid en de gezondheid binnen jouw bedrijf. Als je minder dan 25 medewerkers in dienst hebt, is het mogelijk voor de werkgever om zelf als preventiemedewerker op treden. Tijdens het uitvoeren en opstellen van een RI&E heeft de preventiemedewerker verschillende verplichtingen.

De preventiemedewerker:

  • werkt mee aan het opstellen van een RI&E, inclusief het plan van aanpak;
  • adviseert aan en werkt samen met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden;
  • draagt bij aan het uitvoeren van de maatregelen, zoals beschreven in het plan van aanpak;
  • heeft contact met en adviseert aan de bedrijfsarts of arbodienst.

Wat kost een RI&E?

Een vaste prijs is er niet, omdat de prijs afhankelijk is van verschillende factoren. Denk onder andere aan de grote van je organisatie, het aantal vestigingen en medewerkers, de functies van de medewerkers en de branche. Daarbij speelt ook mee of je een deel door de preventiemedewerker wil laten uitvoeren of alles uit handen geeft. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor je waarin we kijken naar de behoefte van jouw organisatie en de wet- en regelgeving in acht nemen.

0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

Preventief Medisch
Onderzoek (PMO)

Vitaal, bewust, verantwoord, gezond. Het zijn termen die voortdurend opduiken. Maar wat betekenen ze werkelijk? En hoe scoort je organisatie op die terreinen?

Werkplek
onderzoek

Fysieke klachten die gerelateerd zijn aan de werkplek, wil je altijd voorkomen. Dat is gezonder, veel voordeliger en bovendien een kleine moeite.

Arbeidsdeskundig
onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid geven als een werknemer (langdurig) ziek is. Is een terugkeer haalbaar?