Expertisegesprek

Een expertisegesprek kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever treedt een LENGG-consultant in gesprek met de cliënt. Het doel is een beeld te vormen van de klachten en het eventuele functioneren. En inzicht te krijgen in de huidige behandeling of eerdere trajecten. We geven antwoord op de vragen: Is het huidig beleid het juiste, wanneer kan de medewerker weer aan de slag en wat is daarvoor nodig?

Het gesprek resulteert in een rapportage die de mogelijkheden en beperkingen van de situatie weergeeft. Eventueel wordt een advies voor aanvullende, multidisciplinaire intake of verdergaand medisch onderzoek opgenomen. Ook in het rapport: een voorstel tot interventie. Dat geeft een helder beeld van reële mogelijkheden, de investering in tijd en geld en het programma.

Is het huidige
beleid
?

Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder.

Begeleiding

Bij complex, samengesteld en vaak langdurig verzuim bieden we integrale begeleiding vanuit meerdere disciplines. Alles is erop gericht de medewerker te behouden voor diens huidige functie.

Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld.