Expertisegesprek

Heb je het idee dat het herstel van je medewerker vastloopt? Weet je niet hoe je je medewerker verder kan helpen? Schakel dan LENGG in. Met onze expertise geven we jou én je medewerker duidelijkheid. We bieden een objectieve en onafhankelijke kijk op de situatie. Daarnaast hebben we altijd oog voor het werk en geven we de duidelijkheid die in veel gevallen hard nodig is.

Een expertisegesprek kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Onze ervaring is dat een expertise regelmatig wordt ingezet voordat een coaching traject start. Met een expertisegesprek zet je als werkgever de eerste stappen om je medewerker de juiste begeleiding te bieden.

Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever gaat onze LENGG-consultant in gesprek met de medewerker. In dit expertisegesprek vormen we een beeld van de huidige klachten en eventueel hoe de medewerker op dit moment functioneert. Daarnaast verdiepen we ons in de huidige behandeling of eerdere trajecten van de medewerker. Ook bepalen we vooraf welke expertise we gaan inzetten: mentale, fysieke of integrale expertise. Welke we inzetten is afhankelijk van je medewerker, zijn of haar behoefte en de situatie. Ook zijn er verschillende vraagstukken die we beantwoorden tijdens het expertisegesprek, zoals:

Deze antwoorden geven handvatten voor mogelijke vervolgstappen. Het expertisegesprek duurt 60 minuten. Na het gesprek ontvang je een rapportage waarin de mogelijkheden en beperkingen van de situatie omschreven staan. Ook geven we advies en richting. Onze rapportage geeft een helder beeld van reële mogelijkheden, de investering in tijd/geld en het programma.

Blijkt een multidisciplinaire revalidatie de juiste vervolgstap te zijn, dan verrekenen we de kosten van het expertisegesprek met de kosten van de multidisciplinaire intake.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder.

Begeleiding

Bij complex, samengesteld en vaak langdurig verzuim bieden we integrale begeleiding vanuit meerdere disciplines. Alles is erop gericht de medewerker te behouden voor diens huidige functie.

Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld.