Coaching

Met onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder. Een goede balans tussen werk en privé is essentieel voor de gezondheid en vitaliteit van je medewerkers.

Een coachingstraject bij LENGG is voor mensen die baat hebben bij begeleiding op mentaal óf fysiek vlak. Wij begeleiden mensen die tijdens het werk of in de privésituatie tegen obstakels aanlopen.

Uit het expertisegesprek is naar voren gekomen welke vorm van coaching je medewerker nodig heeft. Dit kan korte, middellange of lange coaching zijn. Bij korte coaching gaat een LENGG coach in zes sessies aan de slag. Bij middellange coaching zijn dit negen sessies en bij lange coaching zetten we twaalf sessies in.

Tijdens deze coaching wordt je medewerker geconfronteerd met zichzelf. Ook we bieden ook een helpende hand om te kunnen en durven handelen. De gesprekken geven inzicht in het eigen gedrag van je medewerker en leiden tot zelfsturing. Onze coaching zorgt ervoor dat jouw medewerker weer grip heeft op zijn of haar eigen regie. We bieden hulp en handvatten bij de klachten die de medewerker ondervindt.

Onze trajecten zijn resultaatgericht. Om het resultaat te kunnen halen en meten, is een heldere doelstelling belangrijk. Bij het formuleren van de doelstelling betrekken we de medewerker, de werkgever en de coach van LENGG actief. Ook bespreken we wat de probleem- en vraagstelling is en wat het gewenste eindresultaat is. Zo ontstaat een gezamenlijke kijk op het traject. Onze aanpak is soms onconventioneel, omdat we heel doelgericht werken. De aandacht is vooral op de cliënt gericht, maar uiteraard in relatie tot zijn of haar werk(omgeving).

Heeft jouw medewerker problemen, staan wij direct klaar. Bij LENGG zijn er geen wachttijden en je medewerker wordt snel geholpen. Daarnaast hebben we niet alleen oogpunt voor je medewerker, maar ook voor jou en de organisatie.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Expertisegesprek

Dit kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever treedt een consultant in gesprek met de cliënt.

Begeleiding

Bij complex, samengesteld en vaak langdurig verzuim bieden we integrale begeleiding vanuit meerdere disciplines. Alles is erop gericht de medewerker te behouden voor diens huidige functie.

Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld.