Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder. Het is voor hen een confrontatie met zichzelf, maar ook een handreiking om te kunnen en durven handelen. Coaching bestaat uit een aantal individuele gesprekken, die inzicht geven in het eigen gedrag en leiden tot zelfsturing.

Eerst formuleren we een doelstelling, al dan niet in samenspraak met de werkgever, dan gaan we aan de slag. Onze aanpak is soms onconventioneel, omdat we heel doelgericht werken. De aandacht is primair op de cliënt gericht, maar uiteraard in relatie tot diens werk(omgeving). We leren het (handelings)perspectief en vervolgens het gedrag te veranderen, om gestelde doelen te halen.

Is het huidige
beleid
?

Expertisegesprek

Dit kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever treedt een consultant in gesprek met de cliënt.

Begeleiding

Bij complex, samengesteld en vaak langdurig verzuim bieden we integrale begeleiding vanuit meerdere disciplines. Alles is erop gericht de medewerker te behouden voor diens huidige functie.

Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld.