Haalbaarheidsonderzoek

Wanneer is mijn verzuimende medewerker in staat om elders te re-integreren? Is daarbij de inzet van een re-integratietraject wel haalbaar en realistisch? Deze vragen krijgen we vaak van werkgevers rondom het eerste ziektejaar. Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd als het niet duidelijk is of een tweede spoor traject zinvol is. In veel gevallen wordt het onderzoek aangevraagd op basis van informatie van de bedrijfsarts over de zeer beperkte belastbaarheid van de werknemer of als blijkt uit een arbeidsdeskundig onderzoek dat de kansen op de arbeidsmarkt nihil zijn. Met een haalbaarheidsonderzoek brengen we de externe re-integratiemogelijkheden voor de medewerker in kaart. Op deze manier weten zowel medewerker als werkgever waar ze aan toe zijn.

De voordelen:

  • Geeft zekerheid voor medewerker en werkgever over de kansen op de arbeidsmarkt
  • Draagt bij aan de dossiervorming conform de richtlijnen van het UWV
  • Blijkt een tweede spoor traject niet zinvol, dan bespaar je kosten doordat je deze niet onnodig in zet
  • Gebruik het onderzoeksrapport voor de aanvraag van een (vervroegde) WIA of deskundigenoordeel
Het onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek, analyse van het arbeidsdeskundig onderzoek en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) en eventueel een beroepentest. De medewerker wordt onderzocht op zijn of haar belastbaarheid, bemiddelbaarheid en capaciteiten.

Aan het eind van het onderzoek ontvang je een uitgebreid rapport. Hierin staat een concreet en praktisch advies. Het is mogelijk dat geadviseerd wordt dat er geen bemiddelingsmogelijkheden zijn.

De volgende stap is om het UWV in te schakelen voor een deskundigenoordeel. Als het nog onduidelijk is of er bemiddelingsmogelijkheden zijn, zal er een verkort tweede spoor traject worden gevolgd om dit verder te onderzoeken.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Outplacement

Afscheid nemen van een medewerker is nooit leuk. Maar je kunt het wel zorgvuldig, professioneel en respectvol aanpakken.

Tweede spoor

Als een medewerker niet kan terugkeren in de organisatie, moet je zorgen voor begeleiding naar ander werk, buiten de organisatie. Dat is het Tweede spoor.

Loopbaanadvies

Meteen als een medewerker ziek wordt, moet je als werkgever denken aan diens re-integratie. Overdreven? Bij verzuim hebben zowel de werkgever als werknemer verplichtingen.