Duizeligheid (eerstelijnszorg)

Last van aanhoudende duizeligheidsklachten? Heb je ondanks de goede zorg van je behandelaren tot nu toe onvoldoende resultaat? Neemt duizeligheid jouw leven over en ben je ten einde raad? Wij kunnen je verder helpen! Dit doen we met multidisciplinaire behandeling. Deze bieden we aan als eerstelijnszorg.

Duizeligheid kan ontstaan door verschillende oorzaken. In sommige gevallen zijn dit oorzaken die gemakkelijk te verhelpen zijn. Er bestaan ook vormen van duizeligheid die complexer zijn. Een voorbeeld is PPPD (Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid). Complexe duizeligheid heeft vaak een aanhoudend karakter en kan zorgen voor uitgebreide beperkingen in het dagelijkse leven. Denk aan vermoeidheid, concentratieverlies, onvastheid, isolering, nek- en hoofdpijn en de angst om te vallen. De behandeling van deze duizeligheid is vaak lastig, omdat verschillende aspecten een rol spelen. Er is dan ook een benadering vanuit verschillende invalshoeken nodig. Daarvoor ben je bij ons op de juiste plek.

De behandeling
De eerste stap is een intake bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. Tijdens de intake beoordelen we jouw situatie en geven we aan wat we voor je kunnen betekenen. Doorgaans adviseren we een traject tussen de 12 en 17 weken. De behandeling bestaat uit gespecialiseerde fysiotherapie, mentale coaching en ergotherapie. Afhankelijk van het voorgestelde programma, varieert het aantal afspraken tussen de één tot vier per week.

De contactmomenten bestaan uit face to face afspraken (locatie Dordrecht of Zoetermeer), afspraken met videobellen of een combinatie hiervan. Samen met jou stellen we een passend traject samen.

Verwijzing en kosten
Om te kunnen starten met de behandeling hebben we een verwijzing nodig van een kno-arts of neuroloog. Hiermee willen we uitsluiten dat de duizeligheid ontstaat uit een onderliggend klachtenbeeld. Voor multidisciplinaire behandeling van complexe duizeligheid bestaat in Nederland nog geen volledige vergoeding. Wij kunnen geen (volledige) aanspraak doen op vergoeding bij zorgverzekeraars. Dit betekent dat je zelf een groot deel betaalt van dit traject.

Resultaat
Het resultaat van een traject bij ons is dat je grip krijgt op je klachten. Je kwaliteit van leven neemt toe en er komt meer ruimte voor sociale activiteiten. Onze aanpak heeft impact.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder.

Expertisegesprek

Een expertisegesprek kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever treedt een LENGG-consultant in gesprek met de cliënt.

Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld.