Post-COVID revalidatie

Post-COVID revalidatie bij LENGG is gericht op het verminderen van vermoeidheidsklachten, verhogen van de belastbaarheid en het verbeteren van de balans tussen belasting en belastbaarheid.

We starten met een intake om inzicht te krijgen in de huidige situatie om zodoende een begeleidingsadvies op maat samen te stellen. De begeleiding zal bestaan uit een combinatie van belastbaarheid verhogende trainingen en cognitieve gedragstherapie.

We stellen onze trajecten met uiterste zorg samen en zijn continu bezig met het onderzoeken van nieuwe inzichten rondom COVID-19. Bij (één van) de volgende drie criteria geldt vooralsnog dat wij een traject bij LENGG afraden:

  • Bij het toedienen van extra zuurstof;
  • Indien de zuurstofsaturatie in rust onder de 90% is en bij inspanning onder de 85%;
  • Bij acute benauwdheid (in verband met risico op longembolie).

Kosten
De kosten voor een traject met een multidisciplinaire aanpak liggen rond de € 4.000 exclusief btw. Voor de intake rekenen wij een bedrag van € 295 exclusief btw.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder.

Expertisegesprek

Een expertisegesprek kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen. Op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever treedt een LENGG-consultant in gesprek met de cliënt.

Werkgeversmodule

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking. Maar de arbo- en privacywetgeving maken dat erg ingewikkeld.