Geschiedenis

Sinds 1998 is LENGG uitgegroeid van een interventie en re-integratiebedrijf met 6 medewerkers tot een totaalaanbieder van arbo, revalidatie en re-integratie met 80 professionals.

1998: Opening medisch trainingscentrum Impulse in Dordrecht, waar samen met de GGD bewegingsprogramma’s worden aangeboden aan particulieren en bedrijven.

2000: Oprichting Reaplus, een interventie en re-integratiebedrijf dat oplossingen biedt bij langdurig en complex verzuim door zowel lichamelijke als psychische klachten.

2001: De Lichaam en Geest Groep wordt opgericht, samen met de arbodienst VitaalWerk. VitaalWerk analyseert verzuim, geeft specialistisch advies bij dossiers en verleent full service arbodiensten.

2009: De activiteiten van Impulse worden gestaakt. De Lichaam en Geest Groep gaat zich richten op zakelijke dienstverlening.

2011: De Lichaam en Geest Groep neemt CNW re-integratie over. CNW is ontstaan uit de reorganisatie van Europe Container Terminals (ECT). Inmiddels biedt het bedrijf al 20 jaar tweede spoor re-integratietrajecten en begeleidt CNW-werknemers naar een nieuwe baan.

2014: Reaplus zorg BV is opgericht en krijgt een vergunning als categoraal ziekenhuis in het kader van de WTZI: Revalidatiecentrum Drechtsteden-Haaglanden. De activiteiten van het zorgbedrijf worden vergoed door de zorgverzekeraar (publiek). Cliënten zijn patiënten, opdrachtgevers zijn verwijzers. De activiteiten lopen parallel aan die voor private opdrachtgevers en cliënten van Lichaam en Geest Groep.

2016: De Lichaam en Geest Groep neemt Second Care over, een (para)medisch, psychologisch kennis- en interventiecentrum dat een geïntegreerde vorm van eerste- en tweedelijnszorg aanbiedt. De Lichaam en Geest Groep bestaat inmiddels uit meerdere organisatieonderdelen die zich richten op totaaloplossingen rondom gezondheid, re-integratie 1e en 2e spoor, dossieradvies / dossierstrategie en arbo.

2019: De aparte organisatieonderdelen Reaplus, VitaalWerk, CNW re-integratie en Second Care gaan als geïntegreerd merk samen verder onder de naam LENGG.

0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

Arbo & preventie

Grip op verzuim. Daar streef je naar, in de wetenschap dat het nooit helemaal zal verdwijnen. In een gezonde organisatie is het verzuim laag en de productiviteit hoog. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Revalidatie

LENGG heeft het lef om revalidatie anders aan te pakken, integraal en creatief. Resultaat: 94,2% van onze cliënten revalideert succesvol. Integraal betekent dat we verzuim vanuit meerdere hoeken tegelijk benaderen.

Re-integratie

Meteen als een medewerker ziek wordt, moet je als werkgever denken aan diens re-integratie. Overdreven? Bij verzuim hebben zowel de werkgever als werknemer verplichtingen. En die beginnen al in de eerste week.