Loopbaanadvies

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers vraagt aandacht. Soms zit een medewerker niet lekker in zijn vel, of wil diegene graag groeien in zijn rol of in de organisatie. Als werkgever is het mogelijk om je medewerker hierbij te helpen door op gezette tijden loopbaan coaching in te zetten. Tijdens deze coaching gaan wij aan de slag met je medewerker en stellen we de volgende vragen: wat zijn je ambities, ondervind je problemen en hoe kunnen we je daarbij helpen? Zit je nog wel op de juiste plek?

Persoonlijke ontwikkeling begint met zelfinzicht en oriëntatie, ook in de fysieke en mentale belastbaarheid. Wij denken graag mee over hoe je loopbaanadvies in de organisatie kunt vormgeven.

Wat zijn de voordelen van loopbaan advies?

Loopbaanadvies zorgt voor continuïteit in je organisatie: werkgever en werknemer krijgen inzicht in mogelijkheden en kansen. We creëren inzicht in ontwikkelings- en toekomstmogelijkheden. Een loopbaancoach kan bijdragen aan meer motivatie, zelfvertrouwen, vitaliteit, perspectief en bewustwording voor de medewerkers. Ook krijgen medewerkers de mogelijkheid om de eigen regie op hun werkleven te behouden of te hervinden. Loopbaan coaching is een essentieel onderdeel voor de duurzame inzetbaarheid van een organisatie.

Wanneer is loopbaanadvies een aanrader?

  • Als je medewerker twijfels heeft over de keuzes die hij of zij gemaakt heeft;
  • Als je medewerker behoefte heeft aan een nieuwe uitdaging;
  • Als de ambities van je medewerker en de organisatie/werkgever niet overeenkomen;
  • Bij ontslag of ziekte;
  • Als je medewerker na ziekte weer gaat re-integreren in een andere functie;
  • Als er veranderingen zijn in de persoonlijke situatie van je medewerker;
  • Als je medewerker geen of minder energie uit het huidige werk haalt.

Loopbaanadvies bij LENGG

LENGG is een onafhankelijke partij die helpt bij de ontwikkeling van de medewerker. We werken resultaatgericht, maken concrete stappen en zijn realistisch over de uitkomst.

De eerste stap van een loopbaan coaching traject is het intake gesprek. Tijdens de intake toetsen we of er een klik is tussen de medewerker en de loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur neemt de persoonlijke situatie door en komt met een plan van aanpak. Kunnen vervolgens beide partijen zich vinden in dit plan, dan starten de individuele coaching sessies. De duur en frequentie van de sessies is afhankelijk van de situatie. In de coaching sessies wordt voortdurend de vraag achter de vraag gesteld en helpen wij de medewerker bij de dilemma’s waar diegene tegen aan loopt. De medewerker gaat aan de slag met zijn kwaliteiten, talenten, ontwikkelpunten en competenties. De uitkomst? Een medewerker die het heft in eigen handen neemt en bewuste keuzes neemt over het werk en persoonlijke ontwikkeling.

Is het huidige
beleid
de juiste ?

Outplacement

Afscheid nemen van een medewerker is nooit leuk. Maar je kunt het wel zorgvuldig, professioneel en respectvol aanpakken.

Tweede spoor

Als een medewerker niet kan terugkeren in de organisatie, moet je zorgen voor begeleiding naar ander werk, buiten de organisatie. Dat is het Tweede spoor.

Haalbaarheidsonderzoek

Als de bedrijfsarts twijfels heeft over de belastbaarheid van de werknemer, of als er weinig kansen zijn op de arbeidsmarkt, kun je de haalbaarheid van een Tweedespoor-traject onderzoeken.