Revalidatie

LENGG heeft het lef om revalidatie anders aan te pakken, integraal en creatief. Resultaat: 94,3% van onze cliënten revalideert succesvol. Integraal betekent dat we verzuim vanuit meerdere hoeken tegelijk benaderen. We willen het waarom weten, dan pas het hoe en wat. Dat leidt tot onverwachte oplossingen. Zo krijgt je medewerker weer vertrouwen en grip op zijn gezondheid. 

Met onze revalidatiecentra hebben we 20 jaar ervaring in resultaatgerichte bedrijfszorg. LENGG is gespecialiseerd in de behandeling van burn-out klachten en somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK), met de focus op vermoeidheid, chronische (rug-nek)pijn, whiplash en duizeligheid.

0 %

van onze cliënten
revalideert succesvol

Expertise-
gesprek

Een expertisegesprek kan nodig zijn om een revalidatietraject (weer) op gang te helpen…


Coaching

In onze coaching dagen wij medewerkers uit verantwoording te nemen over hun leven en hun werk in het bijzonder…

Interdisciplinaire
begeleiding

Bij complex, samengesteld en vaak langdurig verzuim bieden we integrale begeleiding vanuit meerdere disciplines…

Werkgevers-
module

Als het om verzuim gaat, hebben zowel de werkgever als werknemer belang bij een open, constructieve samenwerking…