Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid geven als een werknemer (langdurig) ziek is. Is een terugkeer haalbaar? Kan dit binnen de organisatie of moet een nieuwe werkgever worden gezocht? In een arbeidsdeskundig onderzoek worden vier vragen beantwoord: Kan de werknemer het eigen werk nog uitvoeren? Zo nee, kan het werk worden aangepast?

Zo nee, is passend werk voorhanden? Zo nee, kan de medewerker naar ander werk worden begeleid? Onze arbeidskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, over een eventueel re-integratietraject en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie. De rapportage voldoet altijd aan UWV-richtlijnen.

0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

Gezondheids
management

Verzuim zou nauwelijks tijd of energie moeten kosten. Je hebt je handen al vol aan de mensen die wél werken. 

Werkplek
onderzoek

Fysieke klachten die gerelateerd zijn aan de werkplek, wil je altijd voorkomen. Dat is gezonder, veel voordeliger en bovendien een kleine moeite.

Preventief Medisch
Onderzoek (PMO)

Vitaal, bewust, verantwoord, gezond. Het zijn termen die voortdurend opduiken. Maar wat betekenen ze werkelijk?