Arbeidsdeskundig onderzoek

Valt je medewerker langdurig uit vanwege ziekte, dan kan een arbeidsdeskundig onderzoek helderheid geven aan jou en je medewerker. Een arbeidsdeskundige geeft een beeld van de werksituatie van je zieke of arbeidsongeschikte medewerker. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en de geschiktheid van de werkplek. De arbeidsdeskundige adviseert je over de re-integratiemogelijkheden van je medewerker en kijkt of terugkeer naar werk haalbaar is en of dit mogelijk is binnen de organisatie.

In een arbeidsdeskundig onderzoek worden vier vragen beantwoord:

Vanuit de Arbowet ben je verplicht om te onderzoeken tot in welke capaciteit je medewerkers kunnen blijven werken. Met het arbeidsdeskundig onderzoek van LENGG voldoe je aan deze eis binnen de Arbowet.

Onze arbeidskundige adviseert over mogelijkheden om het werk te hervatten, over een eventueel re-integratietraject en mogelijkheden binnen of buiten de organisatie. Dit doet de arbeidsdeskundige door gesprekken met de bedrijfsarts en werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, het verloop, het functioneren van je medewerker en hun visie op mogelijkheden en oplossingen. Vervolgens vindt er een bedrijfsonderzoek plaats, waarbij alle mogelijkheden binnen de organisatie worden geïnventariseerd. Je krijgt een rapportage die voldoet aan de UWV-richtlijnen.

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek zinvol?

0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

Gezondheids
management

Verzuim zou nauwelijks tijd of energie moeten kosten. Je hebt je handen al vol aan de mensen die wél werken. 

Werkplek
onderzoek

Fysieke klachten die gerelateerd zijn aan de werkplek, wil je altijd voorkomen. Dat is gezonder, veel voordeliger en bovendien een kleine moeite.

Preventief Medisch
Onderzoek (PMO)

Vitaal, bewust, verantwoord, gezond. Het zijn termen die voortdurend opduiken. Maar wat betekenen ze werkelijk?