Preventief Medisch Onderzoek

Vitaal, bewust, verantwoord, gezond. Het zijn termen die voortdurend opduiken. Maar wat betekenen ze werkelijk? En hoe scoort je organisatie op die terreinen? De gezondheidssituatie van je medewerkers én je organisatie breng je met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) in kaart.

Dit onderzoek geeft je inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van je medewerkers en de risico’s op de werkvloer. Het geeft je concreet aan wat je kunt verbeteren en wat er goed gaat. Ook krijg je inzage wat de mate van duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is. Zo kun je vroegtijdig inspelen op gezondheidsrisico’s en uitval voorkomen. Onze ervaring is dat een PMO leidt tot optimaal presterende en gezondere medewerkers, meer productiviteit en minder verzuim. Wat indirect leidt tot kostenbesparing.

We verzorgen alles rondom het onderzoek. LENGG nodigt je medewerkers uit, organiseert de individuele onderzoeken en zorgt voor een optimale planning. Ook de organisatie en begeleiding van de onderzoekdagen en rapportages is bij ons in goede handen. Het enige dat we nodig hebben van de werkgever zijn de persoonsgegevens en werkroosters.

LENGG biedt drie verschillende PMO’s aan:

  • Standaard
  • Capaciteit
  • Gezondheid
StandaardCapaciteitGezondheid
Monitor
Monitor
Monitor
Vragenlijsten
Bloeddruk- polsmeting
Lengte/Gewicht BMI
Urine
Bloedonderzoek Suiker/cholesterol
Vetpercentage
Cardiovasculair- risicoprofiel
Adviesgesprek
Ogentest (veraf/lees-afstand/beeldscherm)
Longfunctietest
Gehoortest +ECG

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en een fysiek onderzoek. De uitvoering is in handen van een gezondheidsdeskundige. Het vraagt nog geen uur van de medewerker en de vragenlijst kan online worden ingevuld. De vragenlijst vraagt je medewerkers naar hun gezondheid en leefstijl. De focus van de vragenlijst ligt niet alleen op het werk, maar ook op de privé situatie van de medewerkers. In het fysiek onderzoek kijken we naar bloeddruk en bloedwaarden, BMI, longinhoud, zicht, gehoor en lichamelijke inspanning. Je kunt ervoor kiezen om dit onderzoek aan te vullen met een werkplekonderzoek of een toekomstscan.

De individuele uitkomsten van het onderzoek bespreken we direct met de medewerkers. De werkgever ontvangt een rapportage op organisatie of afdelingsniveau. Om de privacy te waarborgen delen we geen individuele uitkomsten met de werkgever.

Wat is het voordeel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Toekomstscan
In combinatie met het Preventief Medisch Onderzoek voert LENGG ook een toekomstscan uit. Een toekomstscan bij LENGG focust zich op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers voor nu en de toekomst. Een toekomstscan helpt medewerkers het heft in eigen handen te nemen omtrent hun inzetbaarheid. Wij maken je medewerkers hier verantwoordelijk voor zowel binnen als buiten je organisatie. Een toekomstscan bestaat uit individuele gesprekken met je medewerkers waarin een breed scala aan onderwerpen wordt besproken, zoals: de werk-privé balans, werkplezier, werkdruk, mate van betrokkenheid, etc.

0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

Gezondheids
management

Verzuim zou nauwelijks tijd of energie moeten kosten. Je hebt je handen al vol aan de mensen die wél werken. 

Werkplek
onderzoek

Fysieke klachten die gerelateerd zijn aan de werkplek, wil je altijd voorkomen. Dat is gezonder, veel voordeliger en bovendien een kleine moeite.

Arbeidsdeskundig
onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid geven als een werknemer (langdurig) ziek is. Is een terugkeer haalbaar?