Addendum COVID-19?

Is een werknemer door Covid-19 uitgevallen of verliep een re-integratietraject door de pandemie trager dan gepland – bijvoorbeeld doordat behandelingen uitvielen? Het UWV komt met een addendum, waarin meer staat over de gevolgen van Covid-19 en wat dit betekent voor de re-integratietrajecten conform Wet Verbetering Poortwachter.

Roept het addendum vragen op? Neem dan gerust contact op met relatiemanager Nathalie Kik. Loopt er een re-integratietraject? Dan helpt de betrokken loopbaanadviseur je graag verder.