Verzuimtraining geeft werkgevers grip

Veel bedrijven besteden de aanpak van verzuim uit aan een extern bedrijf, zoals LENGG. Dat is natuurlijk prima. Ons advies: zorg er wel voor dat je zelf ook goed op de hoogte bent van geldende wet- en regelgeving. Als werkgever ben je namelijk verantwoordelijk voor goed verloop van het traject. Door je te informeren, voorkom je onnodige boetes van het UWV. Bovendien kun je zo je werknemers beter begeleiden. De LENGG verzuimtraining helpt je daarbij.

De theorie

Onze verzuimtraining bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een praktijkdeel. In het eerste deel leer je alles over de wet verbetering poortwachter. Ook privacy komt aan bod – wat mag je wel vragen en wat niet? Tot slot bespreken we de verschillende vormen van verzuim en de bijbehorende rechten en plichten van werkgever en werknemer. Aan het eind van de training heb je de belangrijkste zaken helder op het netvlies!

En de praktijk

Het tweede deel van de training bestaat uit een rollenspel. Samen oefenen we verschillende casussen die in jullie bedrijf voor kunnen komen, op het gebied van verzuim. Je leert over gesprekstechnieken aan de hand van het ijsbergmodel. Zo oefen je hoe je een gesprek over verzuim goed kunt laten verlopen, en leer je omgaan met de belangrijkste valkuilen en uitdagingen.

Goede aansluiting bij jullie praktijk

De training duurt een dagdeel, en is bedoeld voor leidinggevenden. Voor de training bespreken we met een HR medewerker wat het huidige kennisniveau is van de leidinggevenden, en welke casussen goed passen bij de organisatie. Zo zorgen we ervoor dat de training optimaal aansluit bij jullie dagelijkse praktijk.

Het investeren waard

LENGG begeleidt bedrijven in hun verzuimbeleid. We zien dat op het vlak van preventie nog veel blijft liggen. En dat is jammer. Zeker in deze tijd. Het is op dit moment erg lastig om goed personeel te vinden. Dat maakt het nóg belangrijker te investeren in je zittende personeel. Zo voorkom je verzuim en blijft de werkdruk voor iedereen prettig. Door onze verzuimtraining houd je zelf de controle, eventueel samen met een externe partij.