Meer grip op burn-out dankzij een holistische aanpak

De krapte op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren groter, en het werk wordt er niet minder om. Als we niet uitkijken, neemt ook het aantal burn-outs snel toe. Arbodienstverlening van LENGG kan helpen om een burn-out vóór te zijn. Dit voorkomt langdurige uitval. Is een medewerker toch ziek? Dan helpt LENGG hem of haar met een holistische, multidisciplinaire aanpak weer duurzaam op de been. Geen grote passen, snel thuis, maar een benadering die werkt. Op korte én lange termijn.

Stress. Iedereen heeft er weleens mee te maken. Maar de manier waarop dit verder doorwerkt, is voor iedereen verschillend. Er zijn mensen met bijzonder stressvolle beroepen – denk aan chirurgen of leerkrachten – die prima staande blijven. Of iemand een burn-out krijgt of niet, is afhankelijk van een aantal factoren. In ieder geval is er sprake van langdurige stress en overbelasting. Misschien is er iets ingrijpends gebeurt in de thuissituatie, dat meespeelt. Of heeft iemand moeite met het vragen om hulp, als het nodig is. Hoe dan ook: er is geen vast recept voor een burn-out. Het voorkomen en het behandelen van deze beroepsziekte is daarom ook altijd maatwerk.

Kan ik je helpen?

Wat kun je als werkgever of collega doen om een burn-out bij een ander voor te zijn? Praat met elkaar en luister naar elkaar, adviseert Hanna de Koning. Hanna is fysiotherapeut bij LENGG en heeft veel ervaring met het behandelen van mensen met burn-out. “Het kan zijn dat je aan iemand ziet dat het niet zo lekker gaat. Vraag dan eens hoe iemand zich écht voelt. En of je hem of haar kan helpen. Zorg hierbij voor een sfeer waarin het veilig voelt om open te zijn. Bespreekbaar maken, bespreekbaar houden en daaraan de nodige acties koppelen, kan langdurige uitval voorkomen.”

De pre van een holistische aanpak

Valt iemand toch uit door een burn-out, dan is een aanpak op mentaal en fysiek vlak op zijn plaats. Bij een burn-out staat het lichaam in een voortdurende stressmodus. Het blijft als het ware in de overlevingsstand hangen. “Juist op fysiek vlak kunnen we dan heel wat betekenen, naast begeleiding op mentaal gebied”, legt Hanna uit. “Niet door hard te trainen, maar door rustig te bewegen. Juist wanneer je beweegt, voel je beter wat er in je lijf gebeurt: hoe gaat mijn ademhaling, op welke manier reageert mijn hart? Die bewustwording is heel belangrijk: het helpt je om te leren beter bij jezelf en je lijf stil te staan. En te begrijpen wat je op dat moment nodig hebt.” Bij LENGG behandelen we doorgaans vanuit een multidisciplinair team, dat bestaat uit professionals uit beide gebieden.

Meer grip op je herstel

Fysieke oefeningen helpen iemand om een burn-out – voor veel mensen toch iets ongrijpbaars, iets waar ze onmacht en wanhoop bij voelen – voor zichzelf handen en voeten te geven. En er dus ook gericht iets aan te kunnen doen. Hanna: “Ik doe bijvoorbeeld een oefening met een halve ‘bosu’bal. Daar moet je op balanceren. Is je lijf enorm gespannen, dan lukt het bijna niet om in balans te blijven. Ontspan je, dan lukt het al veel beter.” Ook het toewerpen van ballen is een oefening die inzicht geeft. “Hoeveel ballen kun je dragen, en wanneer laat je er één vallen? Het maakt mooi inzichtelijk waar een burn-out om draait, zonder het daadwerkelijk uit te spreken. Je voelt  wat overbelasting is. Zo’n oefening visualiseert heel mooi wat je daaraan kunt doen.”

Handvatten voor het leven

Gevoeligheid voor overbelasting zit deels in iemands aard. Perfectionisme en een strikte arbeidsethos spelen een rol. Maar dat hoeft dus niet tot een burn-out te leiden, als je hier goed mee omgaat. En als je signalen bij jezelf op tijd weet te herkennen. Hanna: “Bij LENGG richten we de behandeling niet alleen op het nu beter worden, maar ook het leren wat je anders kunt doen. Bijvoorbeeld door aan de hand van een stoplichtmodel bij jezelf te leren signaleren wanneer je te ver gaat. En door te leren over belastbaarheid en overbelasting. Als mensen bij ons na een traject naar buiten stappen, kunnen ze hiermee hopelijk de rest van hun leven vooruit.”

Wil je meer weten over behandeling van burn-out of over arbodienstverlening bij LENGG? Neem contact op met relatiemanager Nathalie Kik via n.***@le***.nl of 078 - 30 31 234.