Veerkrachtige relaties voor een fijn werkklimaat

Het versterken van het welbevinden van werknemers is voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp. En dat is niet zo vreemd: gelukkige werknemers functioneren uiteindelijk ook beter. Maar hoe pak je dat aan? Vitaliteit heeft te maken met verschillende onderwerpen. Een omgeving waar je op kunt terugvallen is daar een belangrijk onderdeel van.

Als werknemer maak je onderdeel uit van een organisatie, van een team. Samen met andere mensen stel je een bepaald doel centraal, waar je samen een steentje aan bijdraagt. Gezonde relaties zijn niet alleen van belang voor je privéleven, maar ook zeker op de werkvloer. Stress ervaren we allemaal, dat geldt in een arbeidscontext, maar dus ook daarbuiten. De lat ligt vaak hoog: in wat we van onszelf verwachten en wat we van anderen willen. Oog houden voor een goede balans in belasting en belastbaarheid – van jezelf en van de ander.

Windows of tolerance

Er is niet een recept om te voorkomen dat werknemer overbelast raken. Wat voor de één een prima balans is, is voor de ander te veel of juist te weinig. De grenzen zijn per persoon verschillend. In de psychologie spreken we ook wel over ‘windows of tolerance’. Soms is er meer stress en soms minder. Soms duurt een stressvolle periode langer, soms korter. Helemaal geen stress hebben in het leven is een utopie. Maar zolang de stressniveaus binnen iemands windows of tolerance blijven, kan hij of zij dit prima aan. Schieten de stresslevels er structureel buiten (te hoog, te laag of te lang), dan raakt iemand over- of onderbelast.

Wat als het even niet goed gaat?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand overbelast raakt. Neem als voorbeeld een medewerker die sinds een aantal maanden mantelzorger is voor zijn stervende moeder. Je kunt je voorstellen wat voor impact zoiets heeft op de belastbaarheid van die persoon, zowel emotioneel als fysiek. Misschien kan hij zich minder goed concentreren, heeft hij minder energie, is hij sneller geprikkeld en slaapt slechter.  Wanneer een collega en/of leidinggevende weet dat dit speelt, kunnen ze daar samen iets aan doen!

Heb oog voor elkaar

Ga in gesprek, juist als het druk is. Hoe hard mensen ook werken, hoe flexibel iemand ook is, iedereen kan zijn energie maar één keer uitgeven. Daarom is het goed om oog te houden voor elkaars welbevinden. De balans kan verstoord raken om diverse redenen en de balans tussen belasting en belastbaarheid verschilt per persoon. Dat heeft te maken met een complexiteit aan factoren, zowel privé als op het werk. En de balans kan (tijdelijk) veranderen, zoals in het voorbeeld van de mantelzorger hierboven. Zowel collega’s, leidinggevenden kunnen bijvoorbeeld vragen hoe een collega zich voelt. Het is van groot belang om in gesprek te blijven met elkaar, want gezonde relaties op het werk zorgen voor een fijn werkklimaat. En dat zorgt dan weer voor een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid.

Preventieve werking

Zoek elkaar op, juist in drukke tijden. Geen urenlange overleggen, maar een kort gesprek kan al veel verschil maken. Het vraagt om aandacht en luisteren naar elkaar, maar je krijgt er veerkrachtiger en gelukkiger collega’s voor terug. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot minder ziekteverzuim en medewerkers beleven vaker een prettigere werksfeer. Dat is vaak het effect van een goede dialoog en oog voor elkaar. Gezonde, veerkrachtige relaties op het werk zorgen voor een fijn werkklimaat.

"Het vraagt om aandacht en luisteren naar elkaar, maar je krijgt er veerkrachtiger en gelukkiger collega’s voor terug. "