Gerichte aanpak van trauma’s met EMDR

Lichamelijke klachten worden regelmatig in stand gehouden door mentale zaken, zoals een trauma. Daarom kijkt LENGG altijd met een multidisciplinair team naar aandoeningen van werknemers. De behandelvorm is vaak een combinatie van lichamelijke en mentale therapie – net wat bij de specifieke cliënt past. Eén van die therapievormen is EMDR. Een methode waarmee trauma goed kan worden behandeld.

GZ-psycholoog Hanne Vriezen behandelde onlangs een treinconducteur. Hij had tweemaal in korte tijd een hartinfarct gekregen. Bij LENGG kwam hij terecht met niet te verklaren lichamelijke klachten. “Cliënten praten bij ons altijd met een psycholoog. Tijdens de gesprekken kwamen we erachter dat de infarcten traumatisch voor hem waren geweest”, vertelt Hanne. “Zónder dat hij het zelf doorhad. We zijn toen aan de slag gegaan met EMDR.”

Stap 1. trauma ophalen uit het geheugen

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’. Herinneringen, zo legt Hanne uit, worden opgeslagen in het langetermijngeheugen. Bij een trauma ligt er veel emotionele lading op zo’n herinnering. Dit kan iemand bewust of onbewust klachten geven. EMDR helpt om de herinnering opnieuw te archiveren. De behandeling begint met het terughalen van de traumatische ervaring. Bijvoorbeeld de dag waarop de conducteur het eerste hartinfarct had. Er wordt gezocht naar het beeld van deze herinnering dat in het hier en nu nog de meeste spanning geeft om naar te kijken.

Stap 2. afleidende taken uitvoeren

Door het trauma weer naar boven te halen, komt de herinnering in het werkgeheugen van het brein terecht. En dat is belangrijk, omdat dit mogelijkheden biedt om de herinnering zonder emotionele lading op te slaan. Terwijl de cliënt naar het meest beladen beeld kijkt, krijgt hij of zij een afleidende taak die het werkgeheugen belast. Vaak is dat: volg met je ogen de hand van de therapeut of een lichtje dat heen en weer beweegt. Maar het kan ook zijn: simpele sommen maken, of een ritme tikken met handen of voeten.

Stap 3. de herinnering opnieuw archiveren

Door het werkgeheugen te belasten met een afleidende taak terwijl er over het trauma wordt gepraat, wordt de herinnering geneutraliseerd en kan deze zonder emotionele lading worden opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Voor wie is EMDR geschikt?

Behandelingen kunnen heel kort duren, maar ook langer. Dat is meestal het geval als het gaat om complexe trauma’s, zoals bij mensen die uit een oorlogssituatie komen. EMDR is bijzonder geschikt voor verwerking van trauma’s rond (bedrijfs)ongevallen, verlies of het weer durven bewegen. De behandelaar bij LENGG bepaalt altijd samen met het multidisciplinaire team wat de beste, individuele aanpak is. Alles om jouw werknemer weer zo goed mogelijk te laten revalideren. En dat kan alleen met aandacht voor zowel lichaam áls geest.