In gesprek met de ergotherapeut: een praktische aanpak met impact

Vandaag is het wereldwijd dag van de ergotherapie. Een mooi moment om eens stil te staan bij dit interessante vakgebied. Want wat doet een ergotherapeut precies? En wat kan zo iemand voor jou betekenen? In gesprek met Christine Griffioen, ergotherapeut bij LENGG.

Bij veel dingen die je in je dagelijks leven doet, denk je nauwelijks na. En dat is natuurlijk prima. Zeker zolang het goed gaat. Wanneer klachten ontstaan of wanneer je door ziekte niet alles meer kunt zoals je gewend was, komt een ergotherapeut van pas. Deze therapeut kijkt met een brede blik naar de uitvoer van activiteiten in het dagelijks leven, op een praktische manier. Dat kan gaan over jezelf wassen/aankleden, over stofzuigen, maar net zo goed over sporten of over het afspreken met vrienden. Hoe richt je dit zo in, dat het wel (weer) naar tevredenheid lukt?

Hulp op basis van jouw behoeften

Stel: je hebt inderdaad klachten of kunt door ziekte niet meer alles doen zoals je dat eerder deed. Hoe gaat een ergotherapeut dan aan de slag? Een ergotherapeut werkt hulpvraaggericht. Dat betekent dat we samen op zoek gaan naar waar hulp of advies nodig is. Dat bepalen we tijdens een gestandaardiseerd intakegesprek. Hierin staan we stil bij de belemmeringen die iemand ervaart. Iedere belemmering krijgt een cijfer. De top 5 lichten we vervolgens uit. Daarbij kijken we weer welk cijfer iemand geeft aan de uitvoering, hoe tevreden iemand daarover is en hoe belangrijk deze activiteit voor iemand is. Zo creëren we een gewogen prioriteitenlijst voor het behandeltraject. En het mooie is: doordat we nu een nulmeting hebben, kunnen we op een later moment de vooruitgang checken. En weten we waar we echt impact kunnen maken.

Als we aan de slag gaan, zoomen we nog extra in op de activiteiten die iemand genoemd heeft. Bijvoorbeeld wandelen: in welke setting vindt deze bezigheid plaats? Wandelen in de natuur is bijvoorbeeld een heel ander verhaal dan wandelen met aan de ene hand een boodschappentas en aan de andere hand een kind. En dat maakt voor de aanpak en het advies van de ergotherapeut heel veel uit.

Regie over je energielevel

Ergotherapie bij LENGG richt zich in het bijzonder op het terugbrengen van een goede balans in energie, en in belasting en belastbaarheid. Bij behandeling van bijvoorbeeld chronische pijn, chronische vermoeidheid of burn-out klachten is dat een belangrijke voorwaarde om het gevoel van regie weer te herstellen.
Grofweg zien we twee soorten cliënten: dat zijn aan de ene kant de mensen die kosten wat kost doorduwen, en daardoor steeds over grenzen gaan. Aan het eind van de rit is er vaak geen energie meer over voor leuke dingen. Aan de andere kant zien we mensen die juist onderbelasten, bijvoorbeeld uit angst voor pijn. Zij vermijden activiteiten en raken steeds verder geïsoleerd.

Educatie is waardevol, naast het ontleden van activiteiten waar iemand graag meer energie voor wil overhouden. Zo leer je anders kijken naar klachten. Wat is pijn nu eigenlijk, hoe komt dit tot stand? En hoe werkt het pijnsysteem in ons brein? Vaak geeft dat al inzichten.
Voor het inzoomen op activiteiten is de input van de client zelf erg belangrijk. Neem als voorbeeld een moeder die haar kind ‘s avonds graag in bad wil doen. Wat zijn verschillende onderdelen van de activiteit (bad laten vollopen, uitkleden, in bad doen, wassen, afdrogen) en is er ruimte om pauzes in te lassen? Wat is de houding: sta je, of zit je? Dat zorgt ervoor dat iemand vaak zelf al met suggesties komt.

Samen maken we het verschil

Meestal zien we cliënten vijf tot acht keer, en dan bijvoorbeeld om de twee weken. Dat geeft ruimte om steeds stil te staan bij hoe het de afgelopen weken is gegaan. En wat we eventueel kunnen doen om het nog verder te verbeteren. Steeds opnieuw herhalen en oefenen is belangrijk: zo verander je duurzaam iets in vaste patronen. En heb je profijt van je nieuwe aanpak. Mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren. Door goed en kritisch door te vragen ontrafelen we routines en normen en waarden die daaraan ten grondslag liggen, en maken we echt een verschil. Met als eindresultaat: een cliënt die op een fijne manier een activiteit die voor hem belangrijk is, weer zelfstandig kan uitvoeren.

Meer weten over ergotherapie bij LENGG? Neem contact op met Nathalie Kik of 078 - 30 31 234.