Verplichte actualisatie van RI&E: zo pak je dat aan

De basis voor je arbobeleid op orde

Als werkgever zorg je goed voor je personeel, je organisatie en het reilen en zeilen in het bedrijf. Daarom is het belangrijk te weten welke risico’s er in de organisatie zijn. En vooral: daar waar nodig iets aan te doen. Werken de medewerkers van een bedrijf bij elkaar meer dan 40 uur werk per week? Dan is een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht (RI&E). Dat schrijft artikel 5 van de Arbowet voor. Ongeveer elke organisatie in Nederland heeft dus zo’n RI&E nodig.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een uitgebreid onderzoek. Op deze manier krijg je in beeld wat de risico’s zijn in de organisatie. In het onderzoek komen vaste hoofdstukken aan bod. Bijvoorbeeld:

  • Hoe zit het beleid in elkaar, bijvoorbeeld op het vlak van ongewenst gedrag? Zijn medewerkers bekend met de vertrouwenspersoon?
  • Hoe zit het met de werkplek, het gebouw en de omgeving? Zijn er voldoende noodroutes en blusmiddelen? Is het gebouw veilig?
  • Zijn gevaarlijke stoffen in beeld? En zijn de juiste veiligheidskaarten en -maatregelen aanwezig?
  • Hoe staat het met fysieke belasting? Hebben medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid om beeldschermwerk af te wisselen met ander werk? Hoe zit het met psychosociale belasting?
  • Zijn arbeidsmiddelen veilig en zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar?

Wie voert een RI&E uit?

Een RI&E laat je bij voorkeur door een kerndeskundige doen. Dit is iemand die gespecialiseerd is in dit soort onderzoeken. Wanneer je een RI&E goed uitvoert, heeft dit namelijk veel voordelen voor de organisatie. Je acteert dan actief op bestaande risico’s, en verkleint daarmee de kans op ongelukken en uitval significant. Zo vormt een RI&E de basis voor je arbobeleid.

Er zijn ook tools om zelf een RI&E uit te voeren. Dan moet het onderzoek in de meeste gevallen naderhand wel goedgekeurd worden door een kerndeskundige. De kans is aanwezig dat de eigen gemaakte RI&E hier niet doorheen komt. Het onderzoek moet namelijk goed in elkaar zitten. Voor de RI&E is bijvoorbeeld input vanuit de hele organisatie nodig. Zo’n onderzoek grondig doen, kost veel tijd. Dat is maatwerk voor iedere organisatie.

“Vaak zijn klanten ook aangesloten bij de arbodienst van LENGG. Voor het onderzoek overleg ik dan ook met de casemanager, naast het uitgebreide onderzoek op alle locaties, en interviews met personeel.”
Barry Sikkens
hogere veiligheidskunde en kerndeskundige bij LENGG

Wat gebeurt er na de RI&E?

Is de RI&E af? Dan maakt de organisatie zelf een plan van aanpak. Hierin staat wat het bedrijf doet om bestaande risico’s tot het minimum te beperken. Bij grotere organisaties kan een preventiemedewerker, eventueel samen met de ondernemingsraad, dit plan maken. Als het plan van aanpak af is, moet deze voor akkoord naar de externe kerndeskundige. Zijn RI&E en plan van aanpak akkoord? Dan kun je weer voor een aantal jaar vooruit. En belangrijker nog: je weet wat je kunt doen om het voor de medewerkers en de organisatie (nog) veiliger te maken.